StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 6/2002 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2002

Uchwała Nr 6/2002

z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2002

§ 1

Ustala się dochody w wysokości 74600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 74600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 

Dochody:

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2002
1. Składki członkowskie 2000 r. 600,00
2. Składki członkowskie 2001 r. 200,00
3. Składki członkowskie 2002 r. 12 300,00
4. Dofinansowanie - Urząd Marszałkowski w Toruniu 2 000,00
5. Dofinansowanie - Starostwo Powiatowe w Toruniu 1 000,00
6. Dofinansowanie z innych źródeł 4 000,00
7. Darowizny, sponsoring 2 000,00
8. Odpłatność uczestników szkoleń, konferencji 52 500,00
  OGÓŁEM 74 600,00

 

Załącznik nr 2

Wydatki

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2002
1. Materiały
 • biurowe
 • telefon, fax
 • opłaty pocztowe
6 000,00
2. Koszty administracyjne 4 000,00
3. Obsługa prawn 3 000,00
4. Publikacja materiałów pokonferencyjnych z konferencji "Biblioteki Publiczne wobec Unii Europejskiej" 3 000,00
5. Konferencja
 • materiały promocyjne
 • transport
 • honoraria autorskie
 • umowy, zlecenia
 • wyżywienie
 • zakwaterowanie
 • koszty transportu
 • wynajem sali konferencyjnej
33 000,00
6. Szkolenia (warsztaty, wyjazdy szkoleniowe) 25 600,00
  OGÓŁEM 74 600,00

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję