StartPZBO nas

Polski Związek Bibliotek powstał jako stowarzyszenie, w 1999 roku, z inicjatywy Jana Krajewskiego - ówczesnego dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży oraz grupy dyrektorów polskich bibliotek publicznych w następstwie reform administracyjnych w Polsce.

Celem stowarzyszenia jest konsolidacja polskich bibliotek i reprezentowanie ich wobec władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych, zmierzanie do poprawy funkcjonowania polskich bibliotek, w szczególności poprzez:

 • podejmowanie działań zmierzających do pogłębiania w świadomości i opinii publicznej wiedzy o potrzebach i warunkach działania bibliotek w Polsce,
 • opracowanie projektów i prowadzenie badań z zakresu bibliotekarstwa,
 • kierowanie wniosków prawnych, organizacyjnych i finansowych do organów stanowiących prawo biblioteczne oraz organizatorów instytucji kultury,
 • wspieranie inicjatyw promujących książkę i czytelnictwo,
 • popieranie wprowadzenia nowoczesnych technik informacyjnych,
 • inicjowanie współpracy bibliotek oraz innych instytucji i organizacji związanych z książką,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczyło 36 bibliotek, na dzień 31 grudnia 2014 r. stowarzyszenie liczyło 137 członków.

Polski Związek Bibliotek zorganizował piętnaście międzynarodowych konferencji:

2001 r. - Przysiek - "Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej" (z której powstała publikacja książkowa),
2002 r. - Ciechocinek - "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji",
2004 r. - Ostrów Wielkopolski - "Rola bibliotek w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy",
2005 r. - Zakopane - "Kierunki rozwoju publicznych bibliotek miast i gmin. Poszukiwanie działań modelowych",
2006 r. - Gołdap - I Konferencja polsko-litewska "Metody i formy pracy bibliotek publicznych Polski i Litwy na rzecz promocji książki i czytelnictwa w odniesieniu do standardów Unii Europejskiej",
2007 r. - Lublin - I konferencja polsko-ukraińska "Rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej bibliotek publicznych Polski i Ukrainy na rzecz lokalnej społeczności w latach 1996-2006",
2007 r. - Wilno (Litwa) - II konferencja polsko-litewska "Perspektywy i możliwości działalności bibliotek na Litwie i w Polsce",
2008 r. - Toruń - "Rozwój bibliotek publicznych a standardy europejskie",
2009 r. - Mąchocice k/Kielc -"Zarządzanie instytucją kultury",
2011 r. - Toruń - "Biblioteka w systemie kultury",
2012 r. - Nyiregyhaza (Węgry) - I konferencja polsko -węgierska "Budowanie prestiżu i znaczenia biblioteki XXI wieku",
2013 r. - Lwów (Ukraina) II konferencja polsko - ukraińska: "Biblioteka Łączy pokolenia",
2013 r. - Toruń "Biblioteka w czasach kryzysu",
2014 r. - Gorzów Wielkopolski - „Wpływ procesu czytania na kształtowanie osobowości i wyobraźni człowieka",
2014 r. - Palanga (Litwa) – „Innowacje w bibliotece” ,         
2015 r. - Toruń „Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekach”.
  
2022 r.- Toruń - "Regionalizm i regionalia w płynnej rzeczywistości bibliiotecznej"     
2023 r - Toruń - "Nowe doświadczenia bibliotek w kontekście zmian środowiska" ,                                                                                                            

Warsztaty, wyjazdy szkoleniowe i szkolenia organizowane przez Polski Związek Bibliotek

 1. 10-12.10.2000- Piła - Płotki --"Marketing w kulturze" ,
 2. 23-24.04.2001 - Chełmża - "Marketing w kulturze" II etap,
 3. 25-27.09.2001 - Szczyrk -"Jak sprzedać siebie, firmę i jej działalność",
 4. 14-15.05.2002 - Włocławek -"Jak tworzyć skuteczne projekty",
 5. 23-24.06.2003 - Łódź -"Pisanie projektów i wypełnianie wniosków o dotacje",
 6. 15.09.2009 - Toruń -"Rachunkowość, finanse i podatki w instytucjach kultury"
 7. 14-19.07.2008 - Norwegia, Szwecja, Dania - wyjazd szkoleniowy do bibliotek krajów skandynawskich,
 8. 22-24.06.2009 - Toruń, 24-26.09.2009 - Kowno - Przestrzeń informacyjna bibliotek jako narzędzie do zbliżenia kulturowego młodzieży Polski i Litwy na drodze do wspólnej Europy "Spotkania seminaryjnego młodych bibliotekarzy Polski i Litwy pomostem do kreowania pozytywnych i przyjaznych relacji pomiędzy obu narodami",
 9. 16-17.11.2009 - Gniezno -"Rachunkowość, finanse, podatki, budżet zadaniowy instytucji kultury",
 10. 15-18.09.2016 - Ołomuniec i okolice - wyjazd szkoleniowy do bibliotek czeskich
 11. 19-22.04.2017 – Wisła, „Zmagania dyrektorów współczesnych instytucji kultury” – międzynarodowe warsztaty szkoleniowe.
 12. 12-15.04.2018 - Cieszyn-Brno-Wiedeń - Frydek Mistek - wyjazd szkoleniowy.
 13. 18-21.09.2019 - Lwów - X Ukraińskie Forum Biblioteczne: nowa biblioteka -  odpowiedzialność kazdego.
  2023 - "Funkcjonowanie bibliotek po pandemii" - I etap 04-05.Kłajpeda - PZB partnerem Litewskiego Stowarzyszenia Bibliotek Samorzadowych (LSVB)

We wrześniu 2003 r. został ogłoszony I Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży, organizowany przez nasze stowarzyszenie pt. "Przygoda z lekturą". Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie kanonu lektur szkolnych. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac.

Istotnym osiągnięciem PZB jest wpływ na zapis w ustawie o bibliotekach o zakazie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury a w 2010 roku uzyskanie gwarancji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych gwarantujących polskim bibliotekom stabilność i podmiotowość.

Prezes Polskiego Związku Bibliotek - Jan Krajewski został powołany w skład II, III i IV kadencji Krajowej Rady Bibliotecznej..

Polski Związek Bibliotek jest członkiem Polskiej Izby Książki, funkcjonującej od roku 1990, będącej izbą gospodarczą, skupiającą podmioty, związane z działalnością wydawniczą i handlem książką.

Ponadto PZB uczestniczył w pierwszej połowie lat 90-tych w pracach Konwentu Organizacji z Obszaru Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej. Celem Konwentu jest wspieranie wspólnych działań w interesie bibliotek polskich.

Od kilku lat stowarzyszenie uczestniczy jako Wystawca na krajowych i Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie oraz na Targach Książki w Krakowie prezentując dorobek wydawniczy polskich bibliotek.

PZB jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie w czasie swojej krótkiej działalności nawiązało istotne kontakty zagraniczne, z których na uwagę zasługuje współpraca z Litwą, Ukrainą i Węgrami.

PZB jest inicjatorem nawiązania współpracy i utworzenia federacji skupiającej organizacje biblioteczne Europy Środkowej i Południowej.

Polski Związek Bibliotek jest inicjatorem powszechnej mobilizacji polskich bibliotek w obronie samodzielnosci bibliotek i walce z zapisami projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej z 1999 roku. W wyniku protestu bibliotek i trwajacego 3 lata sporu z rządem a później parlamentem jedynie biblioteki wywalczyły zapis ustawowy zabezpieczający je przed samodzielnym włączeniem do nowych samorządowych instytucji kultury. Na takie połaczenie wymagana jest pisemna zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję