StartDziałalnośćKonferencjeII Międzynarodowa Konferencja PZB

W dniach 9-11 września 2002 r. w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji", zorganizowana przez Polski Związek Bibliotek.

W konferencji wzięło udział 75 uczestników, w tym 7 gości z zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Minister Kultury oraz Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat telewizyjny przyjęła TVB, radiowy Radio PIK, prasowy gazeta Nowości. Gościem konferencji była Pani dr Magdalena Ślusarska - dyr. Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury oraz dyr. Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Grzegorz Frankowski. Zamierzeniem organizatorów było przybliżenie pracownikom polskich bibliotek informacji o metodach pracy z dziećmi w bibliotekach zagranicznych oraz polskich bibliotekach, mających w tym względzie poważne osiągnięcia. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty gości z Chorwacji, w których zaprezentowano formy pracy z dziećmi po wojnie w tym kraju. Zastosowane metody pracy mogą być wykorzystywane także w sytuacjach kryzysowych innych społeczności, niekoniecznie związanych z sytuacją wojenną. Uczestnicy żywo interesowali się sposobami pracy bibliotek duńskich, powszechnie uważanych za najlepsze pod tym względem w Europie. Interesujące okazały się również działania bibliotek we Lwowie, które wprowadzają skoordynowaną współpracę bibliotek szkolnych z wykorzystaniem środków z programów unijnych. Z kolei informacja przedstawiciela Biblioteki Narodowej pozwoliła na zapoznanie z danymi statystycznymi, dotyczącymi bibliotek dziecięcych w Polsce. Wykazały one niedobór środków finansowych i fakt postępującego procesu likwidacji filii bibliotek, w tym i dziecięcych. Uwagę zwrócił również referat prezentujący formy pracy Biblioteki Dziecięcej im. Wandy Chotomskiej w Płocku, nielicznej pod tym względem w Polsce.

Konferencja w Ciechocinku była kontynuacją ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Polski Związek Bibliotek "Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej", w dniach 17-19 września, która odbyła się w Przysieku.

Zamierzenia organizatorów konferencji zostały zrealizowane. Przedstawione referaty zawierały wiele nowatorskich rozwiązań, które mogą być realizowane w bibliotekach dziecięcych. Wskazały również na konieczność zmiany myślenia w podejściu do roli biblioteki dziecięcej w środowisku społecznym.

Wnioski z konferencji przedstawiają się następująco:

  • Istnieje potrzeba tworzenia nowoczesnej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży o wysokich wartościach artystycznych i ideowych
  • Należy dążyć do ujednolicenia klasyfikacji w polskich bibliotekach dziecięcych
  • Należy określić wymagania kwalifikacyjne dla pracowników bibliotek dziecięcych z uwzględnieniem przygotowania pedagogicznego
  • Redefiniowania wymagają terminy "biblioteka dziecięca" oraz "filia"
  • Istnieje społeczna potrzeba odtworzenia specjalizacji instruktora czytelnictwa dziecięcego
  • Należy wzmocnić mecenat państwowy i samorządowy nad czytelnictwem dzieci i młodzieży.
Wieczorne sptkania bibliotekarskie

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję