Logo

W dniach 29-30 kwietnia 2003 r. odbyło się w Suwałkach XV posiedzenie Zarządu PZB, na którym podpisano m.in. porozumienie o współpracy pomiędzy PZB a Związkiem Bibliotek Publicznych Litwy.

Porozumienie o współpracy Porozumienie o współpracy
© Polski Związek Bibliotek