Logo

  • Drukuj

Uchwała Nr 5/2006

z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania godności członka honorowego

§ 1

Na podstawie §§ 12 i 13 statutu Polskiego Związku Bibliotek, nadaje się Pani Krystynie Brodowskiej godność członka honorowego, w uznaniu za zasługi organizacyjne i merytoryczne dla Polskiego Związku Bibliotek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© Polski Związek Bibliotek