Logo

Uchwała Nr 2/2003

z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia logo Stowarzyszenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bibliotek zatwierdza logo Stowarzyszenia, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Projekt logo PZB został przygotowany przez Kierownika Biura PZB na posiedzenie Zarządu, które odbyło się w kwietniu 2002 w Płocku. W trakcie dyskusji dokonano drobnej korekty projektu.

Ponieważ logo jest oficjalnym znakiem stowarzyszenia, wskazanym jest, aby zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków.

© Polski Związek Bibliotek