Logo

  • Drukuj

Projekt "Przestrzeń informacyjna bibliotek jako narzędzie do zbliżenia kulturowego młodzieży Polskii Litwy na drodze do wspólnej Europy"

"Spotkania seminaryjnego młodych bibliotekarzy Polski i Litwy pomostem do kreowania pozytywnych i przyjaznych relacji pomiędzy obu narodami"

22-24.06.2009 - Toruń, 24-26.09.2009 - Kowno

Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Załączniki:
© Polski Związek Bibliotek