Logo

  • Drukuj

Od wielu lat rozwija się współpraca z Centralą Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.. Dzięki dużej przychylności kierownictwa tej Firmy, Polski Związek Bibliotek wielokrotnie uczestniczył na Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki w Warszawie. Ze względu na duży i stale poszerzający się dorobek wydawniczy polskich bibliotek organizowana jest zawsze ekspozycja książek członków PZB, która spotyka się z dużym zainteresowaniem, zaciekawieniem a nawet zdziwieniem, że tak interesujące książki pod względem merytorycznym oraz graficznym potrafią wydać biblioteki.

Niezależnie od stoiska wystawienniczego, PZB wiele razy organizował dodatkowe spotkania w czasie targów, na które stowarzyszenie otrzymuje do dyspozycji .nieodpłatnie .sale w Pałacu Kultury i Nauki.. Organizowane były i podsumowania konkursu, walne zgromadzenia członków, spotkania dyskusyjne itp.

© Polski Związek Bibliotek