StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 4/2005 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2006

Uchwała Nr 4/2005

z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2006

§ 1

Ustala się dochody w wysokości 78.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 78.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 24 października 2005 r.

DOCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006
1. Składki członkowskie 23 600,00
2. Sponsoring i dotacje 20 000,00
3. Odpłatność uczestników IV posiedzenia Zarządu 3 300,00
4. Odpłatność uczestników V posiedzenia Zarządu 3 200,00
5. Odpłatność uczestników VI posiedzenia Zarządu 3 100,00
6. Odpłatność uczestników warsztatów szkoleniowych 4 000,00
7. Odpłatność uczestników V Międzynarodowej Konferencji PZB 21 000,00
  Ogółem 78 200,00

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 24 października 2005 r.

WYDATKI

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006
1. Materiały:
  • biurowe
  • opłaty pocztowe
500,00
300,00
2. Koszty administracyjne (wynagrodzenie, czynsz, telefon) 21 600,00
3. Koszty bankowe 700,00
4. Koszty delegacji i udziału w konferencjach, szkoleniach 3 000,00
5. Publikacja materiałów konferencyjnych z II Międzynarodowej Konferencji PZB 8 700,00
6. Organizacja V Międzynarodowej Konferencji PZB:
  • materiały informacyjne
  • honoraria autorskie
  • tłumaczenia
  • wyżywienie i zakwaterowanie
  • wynajem sali konferencyjnej
  • inne koszty
800,00
4 000,00
2 000,00
19 000,00
1 000,00
1 000,00
7. Organizacja VII (II) Walnego Zgromadzenia Członków 1 000,00
8. Organizacja IV posiedzenia Zarządu 3 300,00
9. Organizacja V posiedzenia Zarządu 3 200,00
10. Organizacja VI posiedzenia Zarządu 3 100,00
11. Organizacja wyjazdu szkoleniowego 4 000,00
  Ogółem 78 200,00

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję