StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 3/2006 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2007

Uchwała Nr 3/2006

z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2007

§ 1

Ustala się dochody w wysokości 76.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 76.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr 3/2006 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 8 grudnia 2006 r.

DOCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2007
1. Składki członkowskie 24 400,00
2. Sponsoring i dotacje 17 000,00
3. Odpłatność uczestników VIII (XXV) posiedzenia Zarządu 3 300,00
4. Odpłatność uczestników IX (XXVI) posiedzenia Zarządu 3 200,00
5. Odpłatność uczestników X (XXVII) posiedzenia Zarządu 3 100,00
6. Odpłatność uczestników XI (XXVIII) posiedzenia Zarządu 3 200,00
7. Odpłatność uczestników V Międzynarodowej Konferencji PZB 22 000,00
  Ogółem 76 200,00

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr 3/2006 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 8 grudnia 2006 r.

WYDATKI

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2007
1. Materiały:
  • biurowe
  • opłaty pocztowe
  • zakup sprzętu
1 000,00
700,00
2 000,00
2. Koszty administracyjne (wynagrodzenie, czynsz, telefon) 28 000,00
3. Koszty bankowe 800,00
4. Koszty delegacji i udziału w konferencjach, szkoleniach 4 000,00
5. Organizacja V Międzynarodowej Konferencji PZB:
  • materiały informacyjne
  • honoraria autorskie
  • tłumaczenia
  • wyżywienie i zakwaterowanie
  • wynajem sali konferencyjnej
  • inne koszty
1 000,00
4 000,00
2 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000,00
6. Organizacja VIII (XXV) posiedzenia Zarządu 3 300,00
7. Organizacja IX (XXVI) posiedzenia Zarządu 3 200,00
8. Organizacja X (XXVII) posiedzenia Zarządu 3 100,00
9. Odpłatność uczestników XI (XXVIII) posiedzenia Zarządu 3 200,00
  Ogółem 76 200,00

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję