StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 3/2004 w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Uchwała Nr 3/2004

z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

§ 1

Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku, upoważnia się Zarząd PZB do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Polski Związek Bibliotek statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr 3/2004
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku, umożliwia organizacjom pozarządowym uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość realizacji zamierzeń w sferze zadań publicznych, a tym samym możliwość korzystania ze środków publicznych Ponieważ działalność statutowa Polskiego Związku Bibliotek jest działalnością na rzecz ogółu społeczeństwa, PZB ma podstawy do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Status ten daje również inne korzyści: nieopodatkowaną działalność gospodarczą oraz zwolnienie od niektórych podatków i opłat skarbowych oraz sądowych. Wskazane wyżej korzyści uzasadniają podjęcie działań o przekształcenie Polskiego Związku Bibliotek w organizację pożytku publicznego.

Prezes Polskiego Związku Bibliotek

Jan Krajewski

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję