StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 3/2002 w sprawie zmian w statucie

Uchwała Nr 3/2002

z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie zmian w statucie

§ 1

W § 21 skreśla się pkt. 5: "i Pełnomocników Wojewódzkich".

Wprowadza się pkt. 6 w brzmieniu: "Wybór w głosowaniu jawnym Pełnomocników Wojewódzkich".

Punkty 6 i 7 otrzymują kolejną numerację pkt. 7 i 8.

§ 2

§ 30 otrzymuje brzmienie: "Uzupełnienie władz Związku następuje w trybie przewidzianym dla wyboru Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Pełnomocników Wojewódzkich".

§ 3

W nawiązaniu do § 2, § 33 otrzymuje brzmienie:

pkt. 1 Dla ważności pism dotyczących praw majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika lub innych uprawnionych w tym względzie członków Zarządu: Wiceprezesa i Sekretarza.

pkt. 2 Do podpisywania zleceń płatniczych oraz wniosków o środki finansowe upoważnia się pracownika prowadzącego Biuro Polskiego Związku Bibliotek wspólnie z innym uprawnionym w tym względzie członkiem Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję