StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 2/2005 w sprawie budżetu na rok 2005

Uchwała Nr 2/2005

z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie budżetu na rok 2005

§ 1

Ustala się dochody w wysokości 59.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 59.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 24 października 2005 r.

DOCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2005
1. Składki członkowskie 21 000,00
2. Wpłaty uczestników pos. Zarządu-Częstochowa 2 000,00
3. Wpłaty uczestników pos. Zarządu- Świnoujście 5 000,00
4. Wpłaty uczestników IV Międzynarodowej Konferencji PZB 20 000,00
5. Darowizny, sponsoring, inne 4 000,00
  Razem 59 200,00

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 24 października 2005 r.

WYDATKI

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2005
1. Wynagrodzenie brutto 22 000,00
2. Koszty zakupu:
  • mat. biurowych
  • znaczków
500,00
500,00
3. Telefon, Internet 2 200,00
4. Czynsz 1 300,00
5. Delegacje, konferencje, szkolenia 4 900,00
6. Koszty r-ku bankowego 400,00
7. Pos. Zarządu- Częstochowa 2 100,00
8. Pos. Zarządu- Świnoujście 5 300,00
9. IV Międzynarodowa Konferencja PZB - Zakopane 20 000,00
10. Organizacja XVIII posiedzenia Zarządu 3 400,00
  Razem 59 200,00

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję