StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 2/2004 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2004

Uchwała Nr 2/2004

z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2004

§ 1

Ustala się dochody w wysokości 101350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 101350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr 2/2004 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

DOCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2004
1. Składki członkowskie 2003 r. 500,00
2. Składki członkowskie 2004 r. 20 600,00
3. Dofinansowanie - Urząd Marszałkowski w Toruniu 1 000,00
4. Dofinansowanie - Ministerstwo Kultury 12 000,00
5. Dofinansowanie z innych źródeł 4 000,00
6. Odpłatność uczestników konferencji "Rola bibliotek w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy" 42 000,00
7. Odpłatność uczestników seminarium "Standardy bibliotek publicznych" 2 000,00
8. Odpłatność uczestników szkolenia "Public relations w instytucjach kultury" 4 650,00
9. Odpłatność uczestników szkolenia "Menedżer projektów kulturalnych" 4 700,00
10. Odpłatność uczestników XVIII posiedzenia Zarządu 3 400,00
11. Odpłatność uczestników I posiedzenia Zarządu 3 300,00
12. Odpłatność uczestników II posiedzenia Zarządu 3 200,00
  Ogółem 101 350,00

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr 2/2004 Walnego Zgromadzenia Członków PZB
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

WYDATKI

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2004
1. Materiały:
  • biurowe
  • telefon, fax
  • opłaty pocztowe
500,00
560,00
350,00
2. Koszty administracyjne 17 590,00
3. Koszty bankowe 400,00
4. Koszty delegacji i udziału w konferencjach, szkoleniach 3 000,00
5. Publikacja materiałów konferencyjnych z konferencji "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji" 8 700,00
6. Konferencja "Rola bibliotek w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy"
  • materiały informacyjne
  • honoraria autorskie
  • tłumaczenia
  • wyżywienie i zakwaterowanie
  • wynajem sali konferencyjnej
  • inne koszty
1 000,00
5 000,00
3 000,00
36 000,00
1 000,00
2 000,00
7. Seminarium "Standardy bibliotek publicznych" 2 000,00
8. Warsztaty szkoleniowe "Public relations w instytucjach kultury" 4 650,00
9. Warsztaty szkoleniowe "Menedżer projektów kulturalnych" 4 700,00
10. Organizacja XVIII posiedzenia Zarządu 3 400,00
11. Organizacja V Walnego Zgromadzenia Członków 1 000,00
12. Organizacja I posiedzenia Zarządu 3 300,00
13. Organizacja II posiedzenia Zarządu 3 200,00
  Ogółem 101 350,00

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję