Logo

Polski Związek Bibliotek jest organizatorem cyklu warsztatów szkoleniowych:

  1. "Marketing w kulturze" - Piła - Płotki, 10-12 X 00 r.
  2. "Marketing w kulturze" II etap, Chełmża, 23-24 IV 01 r.
  3. "Jak sprzedać siebie, firmę i jej działalność", Szczyrk, 25-27 IX 01 r.
  4. "Jak tworzyć skuteczne projekty", Włocławek 14-15 V 02 r.
  5. "Pisanie projektów i wypełnianie wniosków o dotacje", Łódź, 23-24 VI. 03 r.
Włocławek - szkolenie. Włocławek - przerwa na posiłek
© Polski Związek Bibliotek